Czy kuweta dla kota może być piękna? Piękna kuweta dla kota to jedno, idealnym rozwiązaniem byłaby kuweta estetyczna i praktyczna jednocześnie. Bardzo lubię wcielać się w rolę – ta choroba pewnie ma jakąś nazwę – internetowego poszukiwacza skarbów. Skarby to dla mnie przede wszystkim przedmioty do wnętrz, akcesoria, które czymś mnie zachwycą. Zwykle jednak największą przyjemność sprawia mi odnajdywanie gadżetów – to też na pewno ma znamiona choroby, z którą absolutnie nie kryję się – z kocim akcentem lub dla kotów.

Dzisiaj podzielę się z Wami jednym z takich ostatnich znalezisk, prosto z Francji. Ma ono związek z tym, o czym wszystkie matki mówią podobno najczęściej. Z załatwieniem potrzeb przez ich podopiecznych. U kocich matek (no dobrze, macoch) to też ważny element dyskusji, bo koci wychodek ma duże znaczenie dla kociej psychiki. Zresztą – choć o tym raczej głośno nie mówi się – dla ludzkiej na pewno też. Nie skupimy się (językowy zbieg okoliczności) na tym, co jest składowane i z jaką częstotliwością, tylko na tym, gdzie.

Pamiętacie kuwetę dla kota Modkat, którą Wam kiedyś pokazywałam? Bardzo estetyczna, bardzo praktyczna dla człowieka ze względu na wygodę sprzątania, jednak nie dla każdego kota. Rysiek nie chciał z niej w ogóle korzystać, przyzwyczajony do kuwety z tradycyjnym wejściem, a nie od góry. Wtedy też dokładnie opisałam, dla kogo ona jest, jeśli boimy się ryzykować nieudanego zakupu.

Tym razem mamy do czynienia z kuwetą dla kota o wdzięcznej nazwie Poopoopeedo firmy SinDesign. Kiedy odkryłam ją w wyniku swoich nałogowych poszukiwań, napisałam do firmy z pytaniem o to, czy kuweta sprawdzi się w przypadku kotów „strażaków” (definicję możecie odgadnąć lub sprawdzić tutaj). Szybko otrzymałam szczerą i uczciwą odpowiedź. Niestety nie sprawdzi się. Byłam zaskoczona tą otwartością, ale jeszcze bardziej zdeterminowana. Pomyślałam wtedy, że dla 100% pewności musimy sami ją przetestować, wykorzystując do tego największego znanego mi strażaka. Firma SinDesign zdecydowała się pomóc nam w tych testach. Chwilę później mieliśmy to cudo w kształcie jajka u siebie w domu.

Kuweta dla kota Poopoopeedo

Zanim poznały ją koty, dokładnie obejrzeliśmy ją razem z O. Jest z tworzywa ABS, tego samego materiału, z którego powstają klocki Lego. Tworzywo jest odporne na działanie kociego moczu, poza tym o dużej twardości i odporności na zarysowania. Dodatkowo pokryte jest powłoką anty UV w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV, a co za tym idzie, nie blaknie i nie starzeje się.

Kuweta dla kota Poopoopeedo składa się z dwóch części – spodniej części „jajka”, w której swoje sprawy załatwiają koty oraz wierzchniej części, „dachu” jajka. Dach dodatkowo kryje 2 elementy kuwety: filtr (w zestawie są 2 szt.) oraz łopatkę do sprzątania. Dzięki temu kuweta jest pozbawiona jakichkolwiek elementów na zewnątrz, które mogłyby ingerować w jej minimalistyczny kształt i urodę.

20160227-134827_5448_web 20160227-134922_5449_web 20160227-134931_5451_web 20160227-135014_5453_web 20160227-135022_5454_web 20160227-135106_5456_web 20160227-135121_5459_web 20160227-135135_5464_web 20160227-135147_5466_web 20160227-135240_5469_web 20160227-135329_5472_web 20160227-135343_5474_web

Rysiek i Marchewka testują Poopoopeedo. My razem z nimi

Kuweta dla kota Poopoopeedo wygląda świetnie. Teraz pytanie – jak sprawdza się na co dzień? Czy akceptują ją koty i czy akceptują ją sprzątający kuwetę ludzie? Okazało się, że koty bez żadnego problemu zaczęły z niej korzystać. Oboje, po prostu teraz mają dwie wspólne kuwety. Niestety obawy producenta potwierdziły się. W przypadku kota-strażaka mocz trafia w szczelinę, która znajdują się pomiędzy dolną a górną pokrywą kuwety i zdarza mu się przedostać na zewnątrz. Nie dzieje się tak zawsze, ale jest po prostu nieco kłopotliwe. Mam nadzieję, że w przyszłości producent znajdzie sposób i na to (mamy rozwiązanie! ;)), bo poza tym kuweta nie ma wad związanych z użytkowaniem przez koty.

20160227-135549_5481_web 20160227-135636_5485_web 20160227-135710_5490_web 20160227-135729_5492_web 20160227-135827_5496_web 20160227-135954_5500_web 20160227-140005_5502_web 20160227-140016_5503_web 20160227-140018_5504_web 20160227-140029_5506_web 20160227-140031_5507_web 20160227-140102_5508_web

Wiecie już, jak zareagowały na kuwetę koty. Co z naszymi wrażeniami? Wizualnie jest fantastycznie. Kuweta dla kota Poopoopeedo dobrze się prezentuje, może spokojnie stać nawet w centralnym miejscu w salonie ;). Jest dobrze zaprojektowana i wykonana z solidnego materiału. Nie jest to cienki, gibki, byle jaki plastik. Kuweta jest masywna i naprawdę piękna. Myje się ją dobrze, nie ma zbędnych zakamarków (jak inna, tradycyjna kuweta w naszym domu, wrr!), w których ukrywa się brud, trudny do usunięcia. Sprząta się ją kompleksowo bez problemu. Odrobinę gorzej jest z codziennym opróżnianiem. Aby usunąć kocie ładunki z kuwety należy zdjąć jej górną część. Służy do tego urocze wycięcie w „dachu” kuwety w kształcie kociej łapy. I może nie byłoby to kłopotliwe, gdyby nie sposób sikania Ryśka, bo zdarza się, że na krawędziach znajduje się koci mocz. Poza tym kuweta jest bardzo duża, więc trzeba mieć przestrzeń, aby pokrywę odłożyć na bok na czas sprzątania. Oczywiście sam fakt, że kuweta jest duża, to jej plus. Zmieści się tam nawet bardzo duży kot. Jej wymiary to: 70 x 40 x 40 cm (dolna część: 70 x 40 x 15 cm, górna częśc: 70 x 40 x 25 cm, wejście: 18 x 21 cm), a jej waga to 3,7 kg. Kuweta występuje w kilku kolorach: białym (jak nasza), czarnym, zielonym, pomarańczowym i czerwonym.

sindesign

Wiecie, co jest najlepsze w przypadku tej kuwety i kotów podobnych do Ryśka (strażaków)? Poopoopeedo może kompletnie zmienić swoją funkcję i stać się przytulnym i uroczym legowiskiem dla kota. Wystarczy żwirek zastąpić poduchą czy kocykiem. Dlatego zakup nie niesie ze sobą ryzyka – jeśli nie sprawdzi się w roli kuwety, możemy w każdej chwili zmienić jej przeznaczenie.

Ogólna ocena kuwety Poopoopeedo od SinDesign

Wygląd: 5 / 5
Praktyczność: 4 / 5
Stosunek ceny do jakości: 4,5 / 5
TIP: dwie funkcje do wyboru – kuweta dla kota lub legowisko dla kota (małego psa)

Rabat dla czytelników

A na koniec niespodzianka dla Was: od dzisiaj przez 1 miesiąc (do końca  dnia 1 czerwca) kuweta dla kota Poopoopeedo będzie dostępna dla czytelników bloga w wyjątkowo atrakcyjne cenie: -20%! Dlatego zamiast 79,90 euro, będzie Was kosztować ok. 64 euro (oszczędzacie prawie 16 euro), a w dodatku przesyłka na terenie EU jest gratis!

Kod rabatowy: RUDOMI. Należy go wpisać podczas zamawiania kuwety. Tutaj przeczytacie więcej o kuwecie, a zakupu dokonacie TUTAJ.

Życzę udanych zakupów i przyjemności z posiadania tak pięknej kuwety w domu!

20160227-140025_5505_web

Wpis powstał we współpracy z SinDesign.com.

***

Zdjęcia: Maciek Stefański / chwilamoment.com / FUTROGRAFIA

***

FOR READERS (RATHER VIEWERS, TILL NOW :)): BELOW YOU CAN FIND AN ENGLISH VERSION OF THE POST

Poopoopeedo cat litter box from SinDesign – review and discount

Can cat litter box be beautiful? Beautiful cat litter box is one thing, but the perfect solution would be both – aesthetic and practical litter box in one. I really enjoy taking the role of – this desease probably has a name – an online treasure hunter. Treasures for me are first of all objects for interiors, accessories that delight me. However, usually the greatest pleasure gives me finding gadgets – it certainly also has signs of some disease, but I absolutely don’t hide it – that are cat patterned or designed for cats.

Today I want to share with you one of my recent findings, straight from France. It has something to do with the subject that all mothers discuss. Relieving the needs of the ones they take care of. For cat moms (fine, stepmothers) it’s also an import part of discussion for a simple reason – cat toilet has a huge impact on cat’s psyche. Anyway – although we don’t discuss it aloud – definitely for humans too. We won’t focus here on what’s stored by cats and how often, but where to.

Once I showed Modkat litter box to our readers. Very aesthetic, very practical for humans because of the cleaning comfort, but unfortunatelly not for every cat. Rysiek didn’t want to use it at all, being used to the litter box with a standard entry, not the one in the rooftop. It was then that I described in detail, who this litter box for exactly is, if someone is afraid of failured purchase.

This time we are dealing with the litter box called Poopoopeedo (cute name, isn’t it?) from SinDesign. Once I discovered it during my compulsive hunt, I contacted the company to find out if it’s suitable for „firecats” (cats – firefighters, you can easily guess, what I mean here). In a minute I received a sincere and honest answer. It’s not compatible with cats peeing up. I was suprpised with the frankness, but more determined at the same time. I thought that I should test it to be 100% sure it’s not meant for us, using the best cat-firefighter I know. SinDesign company decided to help us in these tests. Soon we had this beauty in the shape of an egg at home.

About Poopoopeedo cat litter box

Before our cats got to know it, we carefully explored it together with O. It’s made from ABS, the same material Lego bricks are made from. The material is cat urine resistant, with high harndess and scratch resistance. Additionally it is covered with anti-UV, protecting it against harmful UV rays, and thus, it doesn’t fade and get aged.

It consists of two parts – the bottom of the „egg”, where cats do their business and the upper part, the roof of the the „egg”. The roof also contains two components: filter (2 pcs. of anti-smell tablets included) and a scoop. As a result, the cat litter box is free of any outer elements that could interfere with its minimalist design and beauty.

Rysiek & Marchewka make their own tests of Poopoopeedo. So do we

The litter box looks great. Now the question – how it works every day? Do cats accept it and do we accept it while cleaning it? It turned out that our cats use it without any problem. Both of them, because they now have two common litter boxes. Unfortunately, the doubts of the Sin Design company confirmed. In the case of firefighter cat, the urine gets into the gap, which is located between the lower and the upper cover of the litter box and it happens to get out. Not always the case, but it’s just a bit bothering. I hope that in the future the inventor will find a way to avoid it (we have a solution!;)), because apart from that, the litter box doesn’t have the defects regarding the use by cats.

You already know how our cats reacted to the new litter box. What about our impressions? Visually, it is fantastic. Poopoopeedo cat litter box looks very well and withouth any doubt can be put even in a central place in the living room ;). It is excellently designed and made of solid material. There is no thin, poor quality, cheap plastic used. The litter box is massive and really lovely. It’s easy to wash, no unnecessary corners (like other litter box in our house, agh!), which hide dirt, that is difficult to remove. You can wash it completely without any problem. A little worse is the daily emptying. To remove, what cats load there, you need to take of the upper part. Charming paw shaped cut in the „roof” is intended to pick it up. And maybe it wouldn’t be inconvenient, if not the way Rysiek pees. It happens that there is cat urine at the edges. In addition, the litter box is very large, so you need to have the space to put the cover aside for the time of cleaning. Of course, the fact that the litter box is big, is a plus. Fits every cat, even the biggest ones. Its dimensions are 70 x 40 x 40 cm (bottom of it: 70 x 40 x 15 cm, the upper part of it: 70 x 40 x 25 cm, the entrance 18 x 21 cm) and its weight is 3.7 kg. The litter box comes in several colors: white (like ours), black, green, orange and red.

You know what’s best about this litter box and when you have a cat like Rysiek (firefighter)? Poopoopeedo can completely change its function and become a cozy and cute cat bed. Just replace the litter with a pillow or a blanket. Therefore, you don’t risk buying it – if it won’t work as a cat litter box, you can change its role at any time.

Overall rating of Poopoopeedo cat litter box by SinDesign

Appearance: 5 / 5
Practicality: 4 / 5
Value for Money: 4.5 / 5
TIP: two functions to choose from – cat litter box or cat bed (small dog bed)

Discount for blog readers

I have a surprise for you: from today on for 1 month (till the end of June 1) the Poopoopeeedo will be available to all our blog readers in an exceptionally attractive price: -20%! Therefore, instead of 79.90 euros, it will cost you approx. 64 euros (you save almost 16 euros), and in addition the shipment within the EU is free!

Discount code: RUDOMI. You must enter it while placing the order. Here you can read more about the litter box, and HERE you will make a purchase.

I wish you successful shopping and pleasure of owning such a beautiful litter box in the house!

***

This post is a result of cooperation with SinDesign.com.

***

Photography by Maciek Stefański / chwilamoment.com / FUTROGRAFIA

Komentarze 21

 1. Piękna jest, ale najbardziej mnie zachwyca umiejscowienie łopatki :)

  2 maja 2016 o 14:52 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Sprytne jest :) A łopatka też wygodna do mycia, swoją drogą :)

   3 maja 2016 o 23:32 ·
 2. Daria Górecka

  No czaderska! A właśnie kuwetę zmieniłam… No nic, remont łazienki w planach, więc okazja do kupienia Kocie dizajnerskiego sralniczka się napatoczy ;)

  2 maja 2016 o 17:21 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Sralniczków nigdy za wiele :D

   3 maja 2016 o 23:33 ·
 3. lemur

  kod nie działa..:(

  3 maja 2016 o 10:44 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   lemur, spróbuj może w innej przeglądarce, albo wyczyść pamięć przeglądarki. W Firefoxie działa:

   3 maja 2016 o 11:38 ·
  2. Magda, rudomi.pl

   Sprawdziłam też w Chrome – po wyczyszczeniu historii przeglądarki, kod działa bez problemu :)

   3 maja 2016 o 11:41 ·
 4. Eve

  nigdy za taką kasę kuwety.
  to jest plastik a są miliony potrzebujących kotów.
  też mam strażaki i trixie wystarcz w sam raz – ma zlącza na zakladki więc nic nie przecieka.

  3 maja 2016 o 14:55 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Eve, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomagać kotom i kupować to, na co ma się ochotę, jeśli ktoś może sobie na to pozwolić. Życzę każdemu, aby mógł wydawać swoje pieniądze na niezbędne do życia potrzeby, pomoc innym, a także przyjemności – jakie tylko sobie wybierze. Oczywiście szanuję osoby, które wszystkie środki po pokryciu pierwszych potrzeb, przeznaczają na pomoc innym i nie nakłaniam nikogo do zmiany swoich wyborów. Po prostu nie narzucajmy innym swoich wyborów – ja tego nie robię, opisuję bardzo rzetelnie, zgodnie z prawdą testowany produkt, organizuję rabat dla czytelników, ale do niczego nikogo nie zmuszam.
   PS My też mamy zwykłą kuwetę. Owszem, nie przecieka, za to mycie jej to czasochłonny koszmar.

   3 maja 2016 o 23:26 ·
 5. lemur

  ha, juz wiem. nie dziala na kolorze bialym. czarna kuweta bez problemu.

  3 maja 2016 o 15:03 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Sprawdzę to z SinDesign, kod powinien działać z każdą kuwetą. Dam znać!

   3 maja 2016 o 23:16 ·
  2. Magda, rudomi.pl

   Sprawa wyjaśniona, kod już działa ze wszystkimi kolorami :)

   4 maja 2016 o 11:50 ·
 6. Krystynka

  Przedwczoraj zamówiłam zieloną, ciekawe czy ja i mój Rudy długo będziemy czekali! Szkoda tylko że za płatnośc przez PayPal musiałam dopłacic 4,45 euro.
  Dzięki za informację (akurat potrzebowałam zmienic kuwetę Rudemu)i za załatwienie rabaciku. Pozdrawiam Ciebie i Twoje Rude!

  11 maja 2016 o 19:14 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Krystynka, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z zakupu po czasie :) Pozdrawiamy!

   2 sierpnia 2016 o 14:19 ·
 7. Dorota

  Ja kupiłam mam czarną i planuję kupić seledynową-szkoda, że nie ma niebieskiej ;)
  Jestem zadowolona po 3 miesiącach użytkowania, a koty ją uwielbiają.

  30 sierpnia 2016 o 09:48 · Odpowiedz
 8. Krystynka

  Przepraszam, że dopiero teraz piszę o swoich wrażeniach. Jestem bardzo zadowolona, kuweta spełnia wszystkie moje i kota wymogi! Jest duża ale i Rudy jest wielki. Nie przecieka, łatwo się sprząta i czyści, no i ten kosmiczny wygląd! Jest piękna, bardzo zdobi moją kuchnię. A każdy kto ją widzi mówi WOW! Bardzo Ci dziękuję, sama bym jej nie znalazła. Pozdrawiam!

  22 listopada 2016 o 18:34 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Krystynka, cieszę się, że napisałaś o swoich – i Rudego – wrażeniach! Fajnie, że pomogłam Ci trafić na tę kuwetę :)

   7 grudnia 2016 o 20:01 ·
 9. Pati

  Właśnie myślę nad kupnem i stąd moje pytanie- jak jest z zapachami ? Czy tabletka antyzapachowa sprawdza się? Obecnie mam kuwetę z drzwiczkami i zastanawiam się jak jest w przypadku Poopoopeedo ?

  30 listopada 2016 o 20:37 · Odpowiedz
  1. Magda, rudomi.pl

   Nie wiem, czy to za sprawą tabletki, ale nie zauważyliśmy, aby wypuszczała większe zapachy niż kuweta, a też używaliśmy kiedyś takiej z drzwiczkami. Myślę, że to przede wszystkim sprawa żwirku oraz karmy :)

   7 grudnia 2016 o 20:02 ·
 10. Ella

  Kod do dziś działa

  22 sierpnia 2020 o 12:47 · Odpowiedz
 11. Aga

  Mój kot okazał się być strażakiem gigantem i kuweta przecieka :( Może ktoś w Was ma jakiś pomysł na to, zanim kuweta stanie się legowiskiem?

  2 października 2020 o 19:20 · Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*